Een gedetailleerd inzicht in al je installaties, overzichtelijk weergegeven in een dashboard, dat is wat je te zien krijgt in myxemon. Eens je bent ingelogd opent zich een geheel van infografieken.

 

We maken je wegwijs in enkele stappen.

1

Algemeen

Bovenaan je dashboard heb je 3 infovelden.

Het linker veld is een filter voor je data.

Het middelste en rechterveld tonen steeds de algemene totalen van je opbrengsten(export)en verbruik (import). Groen (export) en oranje (import) zijn hiervoor de gebruikte kleuren.

In de rechter bovenhoek, aangeduid met 3 stipjes kan je je gegevens refreshen, je data exporteren of je venster maximaliseren (of terug minimaliseren).

2

Filter je data, wijzig je variabelen, bekijk je gevisualiseerde stromen

Filter je verbruik op de aangesloten devices.

 

Wil je alle toestellen zien? Of slechts enkele?

In deze dialoogbox klik je aan welke je gevisualiseerd wil zien. Elke device die je kiest komt rechts boven de grafiek horizontaal opgelijst te staan met de kleuraanduiding waarmee die energiestroom in de grafiek te zien is.

In de grafiek wordt verbruik uitgezet in functie van tijd.

Je verbruik (positief) vs opbrengst (negatief).

 

De tijdsspanne waarover je verbruik wordt gevisualiseerd is instelbaar.

      - 1. Kies voor een overzicht van je verbruik :

 de afgelopen dag, week, maand of jaar.

       - 2. Daarnaast kan je het beeld van je verbruik nog verfijnen en de data van bv. afgelopen maand per uur of per dag of als totaal per maand genereren.

'Hoover' over de grafiek om een detailverbruik per device per tijdseenheid te zien.

Om je energiekost efficiënt te kunnen reduceren moeten je eerst de grootste deel-verbruikers vinden zodat je hun verbruik kan optimaliseren. Een paar kleine ingrepen betekenen al gauw een besparing op je enegiefactuur.

De droogkast, vaatwasser… aanzetten op het moment dat je PV installatie energie oplevert levert je iedere keer opnieuw een paar euro’s op.

De filter van tijd en parameters die je bovenaan ingeeft, gelden als instelling voor alle datagrafieken lager op je dashboard.

In het installatie overzicht kan je het aantal verbonden toestellen veranderen.

Klik na wijzigen op de refresh knop rechts boven ( ...) voor een geactualiseerd beeld.

 

Het taartdiagram toont de verbruiksverhouding van je gesubmeterde toestellen. Hoover over de cirkel om een detail te zien.

Klik je in de horizontale lijst boven het diagram op een van je toestellen dan voeg je het toe of haal je het weg uit je overzicht.

Bij het installatie overzicht en het submeter taartdiagram krijg je ook enkel de gefilterde meters te zien. Je kan dat bovenaan aanpassen maar evengoed in het infoveld zelf.

Het energie totaal overzicht zet  de deelverbruiken en de totalen van het netverbruik naast elkaar.

Het totaal verbruik op een bepaald moment of gedurende een ingegeven tijdsspanne van de aangesloten toestellen vs je totale opgewekte energie monitor je in het Sub Energy staafdiagram.

Het Grid Energy staafdiagram geeft weer wat je voor dat tijdsbestek importeert of verbruikt van het net vs de resterende opgebrachte energie die je naar het net exporteert of injecteert.

 

 

COPYRIGHT © 2020 xemex. ALL RIGHTS RESERVED.